www.mardinezgi.com

Mardin'in İlk Müzik Dershanesi                                                                      "İçinizdeki Ukdeyi Atın"                                                                                              Kanun-Keman-Ud-Ney-Cümbüş-Bağlama-Gitar-Piyano ve Solfej Kursları...                                                                                                                    Bilgisayar Destekli 128 Kanal Müzik Kayıt Stüdyosu...                                                                                                           Her Türlü Enstruman Satışı....

22 YILLIK TECRUBE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    MARDİN GECELERİ
                 "LEYLÊ"

 
 
 
                         MARDİN EZGİ MÜZİK'TE
                                 0 482 212 1723
  MARDİN Ezgi Müzikten Mardin'in Müziği ve Tanıtımına Bir Katkı Daha Ezgi Müzik, Mardin Mahalli Müziğini Yaşatma           
Çabalarına  Bir Yenisini Daha Ekledi  “Mardin Geceleri Topluluğu”(leyle) adlı 2 cd’lik çalışmaları piyasaya çıktı.
1860 - 1960 yılları arasında icra edilmiş ama daha sonra, hiç söylenmeyen şarkılardan oluşan bu albümde toplam
20 şarkı yer alıyor. Aralarında Süryani halk türküsü olan “Iskaba” ve “Mardin Divanı” gibi   Mardin Mahalli Müziğinin            unutulmaya yüz tutmuş eserlerinin yer aldığı albüm Mardin müziğine gönül vermiş vatandaşların beğenisine sunuldu.
Albümün piyasaya çıkması için büyük uğraşlar veren Ezgi Müzik sahibi ve ses sanatçısı Hasan Çuha;
Mardin Müziğine yeniden hayat verdiklerini belirtti. Çuha büyük emekler sonucunda Mardin’e kazandırılan ve
Mardin’in tanıtımına katkı sağlayan müzisyenlere sahip çıkılması gerektiğini,  çok büyük bir kültürün sahipsiz kalması
halinde yok olacağını kaydetti. Çuha sözlerine şöyle devam etti; “Müzik, toplumların sosyolojik, kültürel, politik,
psikolojik, ekonomik vb. yapılarıyla, evreleriyle ve kimlikleriyle de ilişkilidir. Mardin müziği, genellikle ortak bir biçim
içinde yaratılıp üretildiği zamandan bugüne kadar yaşayan, bulunduğu yöre ve çevrelerde icra edilen; çoğunlukla
Arapça ve anonim bir müziktir. Bu geleneksel müzik, yerel kültürlerin izlerini taşır ve 20. yüzyıldan önceki yaratıcılarının
 adları çoğunlukla gün yüzüne çıkarılmış değildir.            1955 ile 1960 yılları arasında çıkan makaralı teyplerde kaydedilen
o yılların mahalli sanatçılarının ses kayıtlarından ve hala yaşayan yaşlı müzisyenlerden kulaktan kulağa aktarılarak
günümüze kadar ulaşan geleneksel Mardin müziği ve onun dayandığı sözlü kültürdür. 1860 ile 1960'lı yılları arasından
 derlediğim bu şarkılar icracılarının ölümünden sonra günümüze kadar icra edilmemiş ve unutulmaya terkedilmişti.” 
 Hasan Çuha; “maddi manevi büyük emekler harcanarak yapılan bu çalışmaların bir anlam kazanabilmesi için korsan
kayıtlara rağbet edilmemesini, gelecekte müziksiz kalmamak için; emeğe saygı korsana hayır diyoruz.”dedi. Çuha,
ayrıca korsan kayıtlara karşı ciddi bir çalışma içinde olduklarını, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların da bu
konunun sıkı takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.